Перевод "торговля с Китаем" на словацком языке:


  Словарь русский-словацкий

торговля - перевод : торговля - перевод : Торговля - перевод : торговля с Китаем - перевод :

Ads

  Примеры (Внешние источники, не рецензируются)

Бурно разрастается торговля костью.
Obchod s kosťami rozkvitá.
США один из двух наибольших излучателей тепла, наряду с Китаем.
Spojené Štáty sú jedným z dvoch najväčších emitentov, spolu s Čínou.
Больше, чем торговля и помощь
Je tojeden z nových dohovorov ustanovených v Zmluve o Ústave EÚ.
Да, это очень оживлённое место, торговля...
Áno, je to rušné miesto, tu sa...
А то, что в случае с Китаем, у нас чуть больше влияния.
Je to preto, že čo sa Číny týka, máme väčší vplyv.
Торговля в десять раз старше, чем фермерство.
Obchodovanie je desaťkrát tak staré ako poľnohospodárstvo.
Люди думают, что торговля это современное изобретение.
Obchod považujú za moderný vynález.
Торговля между странами, входящими в зону евро
Obchod eurozóny s Dánskom, Švédskom a Spojeným kráľovstvom
Его торговля здесь было то, что из землекоп.
Jeho obchod tu bolo to kto robí priekopa.
Да, но бывают моменты, когда торговля важнее супружества.
Áno, ale sú chvíle, kedy je obchod dôležitejší ako manželstvo.
Изза этого у меня не идет торговля спиртным.
Nemôžem predávať chlast
что единый рынок с единой валютой более эффективен, чем торговля на разных рынках с разными валютами.
s jednotnou menou je efektívnejší ako obchodovanie na mnohých trhoch a v mnohých menách.
Особенно интересно проследить за Китаем и США в течение 200 лет.
A je zaujímavé vidieť Čínu a Spojené štáty počas 200 rokov.
В прошлом торговля между разными странами осуществлялась с использованием различных валют, обмениваемых по нестабильным ставкам.
Fakt o eure Odhaduje sa, že od zavedenia spoločnej meny vzrástol obchod v rámci eurozóny o 4 až 10 a taktiež vzrástol tovarový obchod s krajinami mimo eurozóny, a to približne o 3 .
Я узнал, что многие люди пытались пересечь границу с Китаем в ночное время, чтобы не быть замеченными.
Vedel som, že veľa ľudí sa snažilo prejsť hranice do Číny v noci, aby ich nikto nevidel.
Индийский острова коралловыми рифами торговля окружает его со своим прибоя.
Indického súostrovia koralových útesov obchod obklopuje jej surf.
Англичанин введен хотя из Индии к 1813 эта торговля родился
Angličan predstavil aj keď z Indie o osemnásť trinástich tento obchod sa narodil
Это река Амноккан, которая частично является границей между Северной Кореей и Китаем.
Toto je rieka Amrok, ktorá je súčasťou hranice medzi Severnou Kóreou a Čínou.
Отсюда же возникли инструменты культуры религии, право торговля, искусства, наука, техника.
A z toho vzišli nástroje našej kultúry viery, právo, obchod, umenie, veda, technológia.
Это граница, в основном между Китаем и Россией, вот здесь на дальнем востоке.
Je to hranica, väčšina z nej je hranica medzi Čínou a Ruskom, tu hore na ďalekom východe.
Итак, для достижения этих 80 ов развитые страны, вместе с Китаем и другими, должны будут целиком переключиться на новые способы производства электричества.
Na dosiahnutie tých 80 vo vyspelých krajinách, vrátane napr. Číny, budú musieť úplne vypnúť ich elektrické generátory.
Остро необходимо рыночное стимулирование, налог на СО2, торговля эмиссионными квотами, всё, что дает ценовой стимул к действию.
Potrebujeme trhové stimuly, daň z CO2, jeho obmedzenie a obchodovanie s povolením, v podstate niečo, čo dostane cenový signál zvonku.
Возможность указать пол акулы стала очень важна для регламентирования торговли гигантскими акулами и не только, потому что торговля любыми видами акул незаконна.
Schopnosť rozoznať pohlavie žraloka je veľmi dôležitá pre veci ako je dohľad nad obchodom s týmto žralokom a inými druhmi naprieč spoločnosťou, pretože obchod so žralokmi je ilegálny.
Вместо этого Жуандерсон взялся за то, что давало ему какие то возможности и надежду там, где он жил, и это была торговля наркотиками.
Namiesto toho sa Juanderson začal zaoberať niečím, čo mu poskytlo určitú príležitosť a nádej na mieste, kde žil, a to obchod s drogami.
Я имею в виду те титанические усилия, которые прилагаются, чтобы привести в соответствие законодательство в области свободы слова и прозрачность законодательства по всему миру, в Евросоюзе, между Китаем и США.
Existuje obrovský tlak na zladenie zákonov slobody slova a transparentnosti po celom svete v rámci E.U., medzi Čínou a Spojenými štátmi.
С С В
SSV
С С З
SSZ
С дороги, с дороги, с дороги! С ДОРОГИ, говорю...
Chodba, prejdeme tadiaľ!
С дороги. С дороги
Uhni.
с проблемами с головой.
Ale vidíte, majú poškodenie mozgu.
С пылу с жару.
Priamo z rúry.
С кем? С нами.
S nami?
С
s
с
sekúnd
с
sekundy

 

Похожие Запросы: международная торговля товарами и услугами - торговля сельскохозяйственной продукцией - торговля ценными бумагами - торговля - розничная торговля - оптовая торговля - электронная торговля - торговля запрещённым товаром - торговля на основе взаимной выгоды -