Перевод "убедить себя о" на польском языке:


  Словарь русский-полировать

себя - перевод : себя - перевод : себя - перевод : убедить - перевод : убедить себя о - перевод :

Ads

  Примеры (Внешние источники, не рецензируются)

Пытаясь убедить себя... Мы на самом деле мы пытаемся убедить себя что модели неверны.
I próbujemy przekonać samych siebie naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
Давайте попробуем убедить себя в этом.
Jakoś spróbujemy sobie to wmówić.
Думаю, трудно убедить себя, что убийство не преступление.
Nie oszukam się, że zabijanie to nie zbrodnia.
Вы думаете, что сможете убедить их вести себя прилично?
Czy mógłby pan namówić ich, by się zachowywali?
Убедить меня?
Przekonać mnie?
Я это уже говорила сама себе, но не смогла убедить себя.
Ja już sobie to sam powiedziałem, ale nie mogę tak całkiem wbić sobie tego do głowy.
Вы должны убедить себя, что все еще остаетесь очень привлекательным мужчиной.
Powinien dać się przekonać, że w dalszym ciągu jest pan bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Przynajmniej dla mnie.
Попробуй убедить их.
Staraj się ich przekonać.
Нам нужно убедить наших дочерей и коллег, нам нужно убедить себя поверить в то, что мы достойны получить повышение, сесть за стол.
Musimy powiedzieć naszym córkom i współpracownicom musimy powiedzieć samym sobie, żeby wierzyć, że dostaniemy dobre oceny, że dostaniemy awans, że zasiądziemy przy stole.
Убедить вернуться, в лагерь?
Do obozu?
Я смогла убедить его.
Nie musiałabym go długo przekonywać.
Меня вам не убедить.
Nie zastraszycie mnie.
Я надеялась Вас убедить
Miałam nadzieję, że mogę panią przekonać.
Я должен убедить вас!
Muszę cię przekonać!
Забастовка может убедить ООН.
Strajk miał przekonać ONZ.
Боюсь, чтобы убедить в этом мужчину одного свидетельства о рождении мало.
Trzeba będzie pokazać coś więcej, żeby przekonać o tym mężczyznę.
Нам не удалось его убедить.
Nie udało nam się go przekonać.
Но мы сумели убедить его.
Ale udało się go przekonać.
Malad последние убедить националистов выиграть
Malad ostatni przekonać nacjonalistów wygrać
Вы должны сначала убедить доктора.
Najpierw musisz przekonać Doktora.
Все же постарайся её убедить
Porozmawiaj z nią.
Я пытался убедить себя в том, что я обязательно буду голосовать за изменения в политике.
Wmawiałem sobie Nie, nie, pracowałem dla zmian w polityce.
По этой причине я должен убедить друзей вести себя прилично, и тогда вы поможете им.
I z tego powodu mam przekonać przyjaciół, by się dobrze sprawowali... tak, by im też wolno było odejść.
Мы должны убедить аудиторию в том, что то, о чём мы говорим, важно.
Musimy przekonać naszych słuchaczy, że to, o czym mówimy, jest ważne.
С тех пор я не могу убедить любимую развлечься сказкой о чудесных днях.
Gdy więc nie mogę jak tkliwy kochanek w tych dniach uciechy godzin moich spędzać,
Пыталась убедить меня, что это она.
Chciała mi wmówić, że to ona zabiła.
Вы должны убедить его, мисс Лиза.
Proszę go namówić.
Позвольте мне, я попытаюсь его убедить.
Niech mi pan pozwoli. Chcę z nim porozmawiać.
Да, думаю, я смогу их убедить.
Tak, uważam że mógłbym ich przekonać.
Я думал, вы хотите меня убедить.
To wy mieliście mnie przekonać, prawda?
Но ты, ты сможешь убедить ее.
Ty idź. Może ciebie wysłucha. Spróbuj ją przekonać.
Его жена единственный путь его убедить.
Spróbuję dotrzeć do niego przez żonę.
Это единственное, что может ее убедить.
To jedyna rzecz, która może ją przekonać.
Значит, надо убедить их искать другого.
Przekonaj ich żeby szukali kogoś innego.
Приди в себя, О Ха Ни.
Wróć do swoich zmysłów Oh Ha Ni.
О Боже, как я запятнала себя.
O Boże, wszystko zaprzepaściłam.
О, я чувствую себя немного неустойчиво.
Kręci mi się w głowie.
И я продолжал поиски, чтобы убедить себя в том, что эта сумасшедшая идея имеет право на существование.
Zacząłem badać, czy jest choć gram prawdy w tej szalonej historii.
Но как убедить вас , о муслимы , что они не уверуют, если даже предстанет знамение .
Lecz po czym poznacie, że kiedy przyjdą do nich znaki, oni nie uwierzą?
О миссис Лэмперт! Как бы я хотел, чтобы вам удалось их в этом убедить.
Och, pani Lampert, bardzo chciałbym zobaczyć, jak próbuje ich pani o tym przekonać.
Тони говорит, что намного сложнее убедить людей в своём здравомыслии, чем убедить их в своём безумии.
Tony powiedział, że dużo trudniej przekonać o zdrowiu psychicznym, niż przekonać o szaleństwie.
Воистину, шайтаны внушают своим последователям мысль о том , чтобы они пытались убедить вас в споре о дозволенности есть мертвечину .
Na pewno byłoby to bezbożnością! I zaprawdę, szatani nakłaniają swoich popleczników, aby się z wami sprzeczali.
Лгуны пытались поместить себя в контекст отзыва, как будто, чтобы убедить вас в том, что они там были.
Wstawiali się w opinię, by przekonać nas, że tam byli.
Что нужно для того, чтобы убедить людей?
Jak przekonać ludzi?
Нам нужно убедить женщин сесть за стол.
Kobiety muszą zasiąść przy stole.

 

Похожие Запросы: убедить - я у себя в комнате - посмотреть на себя со стороны - я себя не очень хорошо чувствую - я за себя не отвечаю - не очень хорошо себя чувствует - я держу себя в руках - не заставит себя долго ждать - я не чувствую себя виноватой - я не чувствую себя в безопасности -