Перевод "орган по стандартизации установки" на латышском языке:


  Словарь русский-Латышский

орган - перевод : орган - перевод : орган - перевод : по - перевод : орган по стандартизации установки - перевод :

Ads

  Примеры (Внешние источники, не рецензируются)

Орган.
Tvaika ērģeles.
Мы видим это неумолимое движение по пути стандартизации.
Un mēs redzam šo nepielūdzamo soļošanu pretī standartizācijai.
Установки
Iestatījumi
Ударный орган
Percussive ērģeles
Рок орган
Rock ērģeles
Церковный орган
Baznīcas ērģeles
Язычковый орган
Reed ērģeles
Путь установки...
Iespraust Failu...
Установки языка
Valodas iestatījumi
Глобальные установки
Globāli iestatījumi
Ошибка установки
Instalēšanas kļūda
Установки проверки
Pārbaudes apcijas
Каталог установки
Instalēšanas mape
Папка установки
Instalācijas direktorijs
Объекты для установки
Heders
Объект для установки
Projekts
Выбрать путь установки
Iespraust Failu...
Программа установки тем
Tēmu instalators
Продолжение установки игры
Iestatīt spēles turpināšanu
Команда установки квоты
Kvotas iestatīšanas komanta
Мастер установки принтера
Drukas Iekārtu Pievienošanas Meistars
Это орган ЕС, принимающий решения.
Ieviešot eiro 1999. gadā, VKM aizvietoja ar VKM II, saskaņā ar kuru ES dalībvalstu valūtas ir piesaistītas eiro svārstību robežās 15 .
Тогда, вы можете сделать орган.
Nu, ir iespējams izveidot ērģeles.
Добавить объект для установки...
Iespraust Failu...
Добавить объект для установки
Projekts
Оригинальный код программы установки
Sākotnējais instalatora kods
установки значения свойстваrequest type
uzstādīt īpašību vērtībasrequest type
Я поменяю языковые установки.
Ļauj man pastīties vai varu viņu iestatīt uz angļu valodu. Kā tu zini japāņu valodu?
Организация действует напрямую, это правоохранительный орган.
IAPF ir tiešas rīcības tiesībsargājoša iestāde.
... Скажи орган или ещё какнибудь поделикатнее.
Saki debesu zvani vai ciscis . Kaut ko mīlīgāku.
Возможно, он украдет редкий церковный орган.
Varbūt viņš zags retas baznīcas ērģeles.
Добавить новый объект для установки
Iespraust Failu...
Поиск дополнительных файлов для установки...
Tiek meklēti papildus instalējamie faili...
Путь для установки файлов ресурсов
Ceļa prefikss, kur instalēt resursu failus
А какой орган заставляет меня так думать?
Kurš orgāns liek man tā domāt?
Каждый орган власти обязан изначально трактовать конституцию...
...Katrai filiālei sākotnēji jāinterpretē konstitūcija...
Действий не найдено, проверьте правильность установки.
Nav atrasts neviens spraudnis, pārbaudiet instalāciju.
Ошибка установки ошибка файла стиля оформления.
Instalācijas kļūda Tēmas faila kļūda.
Ошибка установки Не найден список тем.
Instalācijas kļūda Nav atrasts tēmu saraksts,
Невозможно осуществить процедуру установки сертификата клиента.
Atvainojiet, neveiksmīga sesijas klienta sertifikāta uzstādīšanas procedūra.
Превышено время ожидания установки PPP соединения.
Sasniegta noildze gaidot kamēr PPP ierīce pamostas.
Программа установки плагина Adobe Flash для Mozilla
Adobe Flash Mozilla spraudņa instalators
Метапакет для установки простой рабочей среды LXDE
Meta pakotne vieglai X11 darbvirsmas videi (Lightweight X11 Desktop Environment)
Отсутствует список поддерживаемых платформ. Возможно, ошибка установки.
Neizdevās iegūt atbalstīto platformu sarakstu. Kautkas nav kārtībā ar jūsu instalāciju.
Установки, не входящие ни в одну категорию
Iestatījumi, kas neder nekur citur

 

Похожие Запросы: стандартизации - установки - программа установки - орган записи актов гражданского состояния - местный исполнительный орган - орган по сертификации - жизненно важный орган - орган - контролирующий орган -